۰

دانشجوی انقلابی و مجاهدت در جبهه فرهنگ و اقتصاد

قم نیوز: به طور خاص مجاهدت در دو سنگر و جبهه فرهنگ و اقتصاد، امروز مطالبه ملت، رهبر و جامعه انقلابی و دینی از دانشجویان بصیر و آگاه و شجاع خود است.
دانشجوی انقلابی و مجاهدت در جبهه فرهنگ و اقتصاد
دانشجوی انقلابی و مجاهدت در جبهه فرهنگ و اقتصاد
به گزارش قم نیوز سید محمد مهدی موسوی: شانزدهم آذرماه گرچه بهانه خوبی است برای بزرگداشت روز دانشجو و احیاناً برپایی همایش‌ها و نشست‌هایی که در آن جمعی از دانشجویان به اجرای برنامه و یا مشارکت در تریبون آزاد اهتمام بورزند، اما مهم تر از آن، لزوم توجه به اهمیت این قشر و به ویژه تأثیرگذاری قابل توجه جریان دانشجویی در ساحت مهم فرهنگ،  سیاست، اجتماع و حتی اقتصاد است.

اینک که در گام دوم و سال آغازین پنجمین دهه از عمر انقلاب اسلامی قرار داریم، بازخوانی رسالت مهم دانشجوی متعهد و انقلابی و تأکید بر لزوم دغدغه مندی آرمان گرایانه و واقع بینانه در این باره، ضرورت و اهمیت مضاعفی پیدا کرده است تا آن جا که به طور خاص مجاهدت در دو سنگر و جبهه فرهنگ و اقتصاد، امروز مطالبه ملت، رهبر و جامعه انقلابی و دینی از دانشجویان بصیر و آگاه و شجاع خود است.

این تعبیر رسای شهید مظلوم بهشتی است که در سال‌های نخست اولین دهه انقلاب با تاکید بر این که دانشجویان باید همچنان به عنوان حاملان پیام انقلاب و تضمین کنندگان پویایی وتحرک انقلابی بمانند، خاطرنشان کرد: «رسالت دانشجو این است که همچنان پیشگام انقلاب باشد و پیشاهنگ حرکت باشد اما نه چنان که از توده‌ها جدا شود و برای خودش به سویی رود ویک وقت پشت سرش نگاه کند ببیند که از توده‌ها تقریباً کسی نیست. این است که دانشجو باید