۰

استخراج الگوی عملیاتی عفاف و حیا از منظومه فکری نظام اسلامی نیاز امروز جامعه ماست

قم نیوز: مدیر کل تبلیغ حوزه علمیه خواهران با انتقاد از اقدامات سلیقه ای در حوزه حجاب و عفاف استخراج الگوی عملیاتی عفاف و حیا از منظومه فکری نظام اسلامی را نیاز امروز جامعه دانست.
استخراج الگوی عملیاتی عفاف و حیا از منظومه فکری نظام اسلامی نیاز امروز جامعه ماست
استخراج الگوی عملیاتی عفاف و حیا از منظومه فکری نظام اسلامی نیاز امروز جامعه ماست
به گزارش قم نیوز خانم ماندانا جلالی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حجاب و عفاف، اظهار داشت: ما در زمینه عفاف و حجاب دو اشتباهات راهبردی مرتکب شده ایم یکی اینکه عفاف را ملازم حجاب قرار داده ایم و این دو را همیشه هم معنی هم قرار داده ایم و مساله دوم اینکه عفاف و حجاب را به حوزه پوشش و نهایتا نگاه محدود کرده ایم.

مدیر کل تبلیغ حوزه علمیه خواهران با بیان اینکه می شود، حجاب داشت و عفیف نبود و می توان عفیف بود و حجاب به معنی کاملی که ذکر می شود نداشت، افزود: در هرم تربیتی اسلام و در نظام اندیشه ای اسلام قاعده و پایه هرم ، مفهوم حیا است ودر روایت داریم که کسی که حیا ندارد دین ندارد.

وی با تاکید بر اهمیت مفهوم حیا در دین اسلام، خاطرنشان کرد: حیا ارتباط بسیار نزدیک تری با عفاف دارد. به این معنی است که فرد مرزها را در نمی نوردد و هم اینکه کرامت انسانی به او اجازه نمی دهد که مانند حیوانات زندگی کند. یعنی نیازهای مادی برای او اولویت اصلی باشد.

جلالی مفهوم حیا را منحصر به دین اسلام ندانست و تاکید کرد: این بحث جدی در تمام ادیان آسمانی و نظام فطری آفرینش وجود داشته، دارد و خواهد داشت و از قضا آنچه بیشتر ما را دل نگران کرده است آن است که دشمن به فتانت فهمیده که باید روی این قسمت دست بگذارد.

مدیر کل تبلیغ حوزه علمیه خواهران حجاب را نشان مسلمانی زنان مسلمان نامید و افزود: پیش از آنکه حجاب را ملازم عفاف قرار بگیریم آن را نشان مسلمانی می دانیم. پوشش یک زن مسلمان آن را از سایر زنان با ادیان دیگر متمایز میکند البته در گذشته نه چندان دور تمام ادیان آسمانی پوشش زنانشان حجاب مقبولی بوده است.

وی ادامه داد: در روزگاری که هنوز قرنی از آن نگذشته است و حتی همین حالا زنان یهودی و مسیحی متدین حجاب خوبی دارند و این مساله نشان می دهد که حجاب به عنوان یکی از مولفه های اصلی دین است.

جلالی با تاکید بر اینکه در نظام تربیتی اسلام حیا و عفاف پایه و قاعده هرم است و تمام خصایل و فضایل اخلاقی روی این قاعده بنا می شود، تاکید کرد: در چنین نظامی  مشخص است که اصلی ترین رکنی که در مباحث تربیتی، نظام های متنوع و مختلف من جمله ادیان آسمانی به آن توجه دارند بحث عفاف است. اشتباه راهبردی دیگری که رخ داده است این است که عفاف و حجاب را حتی اگر هم معنی بگیریم نباید تنها آن را در سطح پوشش کاهش می دادیم.

پوشیدگی و حیا در معماری دینی

جلالی با اشاره به شواهد حیا در معماری های گذشته تاکید کرد: سنت ها و نه تنها فقط سنت اسلامی به ما این نکته را می گویند که در گذشته شهرها  مستوری داشتند و معماری ما نیز معماری مستوری بوده است.

مدیر کل تبلیغ حوزه علمیه خواهران افزود: الان وقتی در شهرهایی که قدمت تاریخی دارند و به دینداری شهرت داشتند قدم بزنیم حتی در دنیا هم همین است که از ظاهر ساختمان به درون آن نمیتوانیم پی ببریم. ساختمان های عادی با دیوارهای سنگی یا کاهگلی بلند که معلوم نیست در پس این ساختمان ها چه اتفاقی می افتد و خانه غنی و فقیر چندان تفاوتی با هم نداشتند و یک مستوری در جلوه های شهری  و سبک زندگی خودمان داشتیم و این حریم ها در بسیاری از امور ها و رفتارهای ما رعایت می شده است.

وی با بیان اینکه در گذشته در نوع سبک زندگی مان نیز این مستوری و حریم ها وجود داشت، تاکید کرد: این حریم ها در بسیاری از امور ما از جمله آداب تربیت فرزند و خرید و سبک زندگی ما مشخص می شده است. وقتی وارد معماری داخل خانه هم می شویم میبینیم که داخل خانه معماری عفیفانه داشته اند و حریم رعایت میکردند و امروز همه این بناها و مناظر به هم خورده است و شاهد ترک برداشتن دیوار عفاف و حجاب در تمام شئون زندگی هستیم.

به گفته جلالی اسلام نیز در این زمینه خیلی دقیق برنامه داشته است؛ از زمانی که فرزند متولد می شود مطالب بسیاری داریم که شرع خط قرمز نگذاشت است ولی اخلاق گذاشته است از جمله این که  فرزند خیلی از صحنه ها را نبیند کارهایی را نکند و پوشش نامناسب نداشته باشد. درخیلی از حوزه های دیگر هم این