پایگاه خبری قم نيوز 3 آذر 1397 ساعت 10:29 http://qomnews.ir/gallery/71377/1/گزارش-تصویری-حضور-آیت-الله-شبیری-زنجانی-بیت-فیض-قمی -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: حضور آیت‌الله شبیری‌زنجانی در بیت آیت‌الله فیض‌قمی -------------------------------------------------- به مناسبت فوت متعلقه آیت الله فیض، آیت الله شبیری زنجانی برای عرض تسلیت در بیت آیت الله فیض قمی حضور یافتند. متن :